گره جایی برای پرسیدن است!

جایی که می‌تونی درباره هر موضوعی که کنجکاوی سؤال بپرسی

وارد شو و سوالت رو بپرس

با گره بیشتر آشنا شو

اینا بعضی از موضوع‌هایی هستن که می‌تونی با پرسش و پاسخ درباره‌شون کلی چیز جدید یاد بگیری

توی گره، دوستات و هم‌سن‌ و سال‌های خودت به سؤال‌ها جواب می‌دن و تو هم می‌تونی به بقیه کمک کنی تا به جوابشون برسن

شروع کن

توی گره دوره‌های آموزشی متنوعی داریم که به کمک اون‌ها می‌تونی مهارت و دانشت رو توی موضوعات مختلف ارتقا بدی

اینا بعضی از دوره‌هایی هستن که به رایگان می‌تونی شرکت کنی

رسم صورت دلقک با پایتون

آموزش پایتون به زبان ساده

نصب و راه اندازی پایتون

دنبال چه دوره‌ای می‌گردی؟

گــره جایی برای پرسیدن است!

جایی که می‌تونی درباره هر موضوعی که کنجکاوی، سؤال بپرسی

وارد شو و سوالت رو بپرس

با گره بیشتر آشنا شو

اینا بعضی از موضوع‌هایی هستن که می‌تونی با پرسش و پاسخ درباره‌شون کلی چیز جدید یاد بگیری

توی گره، دوستات و هم‌سن‌ و سال‌های خودت به سؤال‌ها جواب می‌دن و تو هم می‌تونی به بقیه کمک کنی تا به جوابشون برسن

شروع کن

توی گره دوره‌های آموزشی متنوعی داریم که به کمک اون‌ها می‌تونی مهارت و دانشت رو توی موضوعات مختلف ارتقا بدی

اینا بعضی از دوره‌هایی هستن که به رایگان می‌تونی شرکت کنی

دنبال چه دوره‌ای می‌گردی؟