آموزش برنامه نویسی پایتون: ساخت ماشین حساب

organizer data

سوگند بینا

برنامه نویس

در طول این دوره با مفاهیم پایه برنامه نویسی آشنا میشید و برنامه نویسی با استفاده از زبان پایتون رو یاد میگیرید. برای پروژه پایانی هم قادر خواهید بود از ابتدا تا پایان یک ماشین حساب مهندسی را خودتان ساخت و طراحی کنید!